door Paul van der Boog, nefroloog LUMC
en Willy Gilbert, voorzitter DCN

De cardiovasculaire morbiditeit/sterfte na een niertransplantatie is sterk verhoogd. Leefstijlbegeleiding is daarom een essentieel onderdeel van de behandeling. Een hoog kwalitatief en goed geborgd leefstijlbegeleidingstraject na transplantatie voorkomt cardiovasculaire complicaties en verlengt de gemiddelde niertransplantatie overleving. Daarnaast geeft goede leefstijlbegeleiding patiënten meer regie over hun gezondheid, waardoor zij minder gezondheidsklachten hebben en daardoor minder hulpbehoevend zijn.

Patiënten geven aan laagdrempelige leefstijlbegeleiding dicht bij huis te willen hebben. De Nederlandse transplantatiecentra en de Nierstichting willen hiertoe een netwerk opzetten van 1e lijns-diëtisten, ondersteund door bestaande e-Health middelen.

Patiënten met een nierfunctie boven de 30 ml/min worden eenmalig door een 1e lijns-diëtist gezien en vervolgens online/telefonisch op cardiovasculair gebied begeleid (patiënten waar nierfunctie-gerelateerde problematiek speelt zullen door een nierziekten diëtist worden begeleid).

Binnen onderzoeksverband in het Leids Universitair Medisch Centrum is dit concept zeer succesvol gebleken. Vanuit het nieuwe netwerk zal nascholing worden gegeven aan de diëtisten en zal de zorg aan de hand van uitkomsten en indicatoren worden geëvalueerd. Financieel past deze vorm van zorg binnen de bestaande diëtistische vergoedingssystematiek. 

In eerste instantie zal er een regionaal diëtistennetwerk rond het transplantatiecentrum van Leiden en Groningen georganiseerd worden. Daarna zal het opgeschaald worden tot een landelijk netwerk, dat alle Nederlandse transplantatiecentra zal dekken. In een later stadium zal het netwerk uitgebreid worden met andere eerste lijns-zorgaanbieders, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en eventueel psychologen.

DCN is bij dit leefstijlbegeleidingstraject en het opzetten van een diëtistennetwerk betrokken. Gekeken wordt of het DCN Voedings- en Leefstijlboek ingezet kan worden bij dit traject en hoe we op gebied van E-health de krachten kunnen bundelen.
Op de DCN Academy van 19 september a.s zal nefroloog Paul van der Boog een scholing geven over de medische aspecten. DCN diëtisten Mirjam van Delft en Femke Vlieland zijn betrokken bij dit traject en zullen op 19 september toelichting geven.

Als je geïnteresseerd bent om patiënten na niertransplantatie te gaan begeleiden, kun je blijk geven van je belangstelling door een mail te sturen naar [email protected]
Het gaat in eerste instantie om de (wijde) regio’s rond het transplantatiecentrum van Leiden en Groningen, maar uitbreiding volgt.

We raden je aan om de scholing van de DCN Academy te volgen. Ben je die dag verhinderd, dan kun je de opnames terugkijken. Je moet je dan wel inschrijven voor 19 september, omdat de opnames alleen terug te zien zijn voor degenen die zich hebben ingeschreven.

Per 1 juli zijn de fysiotherapeuten, de logopedisten, de huidtherapeuten en de oefentherapeuten de verkorte PREM gaan gebruiken. We hebben van de NVD bericht ontvangen, dat deze verkorte PREM nu ook beschikbaar is voor diëtisten en  ergotherapeuten via Zorgkaart Nederland.  

Wat is de PREM?
PREM is de afkorting van Patient Reported Experience Measure. De PREM is een vragenlijst voor de zorg.
Het is belangrijk dat de kwaliteit van zorg meer inzichtelijk wordt gemaakt. Door spiegelen en door te leren van goede voorbeelden kunnen zorgprofessionals hun zorg verder verbeteren. In de
animatie op www.patientervaringsmetingen.nl wordt de inhoud en werking van de PREM uitgelegd.

Contracten Zorgverzekeraars
In de contracten van de zorgverzekeraars wordt melding gemaakt, dat als de PREM beschikbaar is, je die moet gaan gebruiken.
Je kunt je registreren bij Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland haalt zijn info bij Vektis vandaan.
Zorg daarom dat je bij Vektis goed geregistreerd staat met je correcte gegevens. 

Koppeling met ZorgKaartNederland
Meetbureaus werken aan een koppeling van de PREM met ZorgkaartNederland. Hier kunnen mensen hun ervaring met een zorgverlener plaatsen, na een bezoek aan ziekenhuis, kliniek, praktijk of andere zorginstelling. Als de praktijk en de patiënt hier toestemming voor geven, worden de reviews meteen doorgezet naar dit platform. Deze koppeling zal in de loop van 2020 klaar zijn. 

De PREM kan via Zorgkaart Nederland uitgevraagd worden met een gratis tool óf met een betaald pakket met meer functionaliteiten:

Diëtist, maatwerk bij diabetes

Al 25 jaar werkzaam als diëtist bij diverse organisaties.

In 2008 begonnen met een eigen praktijk om nog meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van mensen.

Bij mij bent u verzekerd van:

· Persoonlijke aandacht

· Veel aandacht voor het aspect leven naast het eten/diëten

· Ondersteuning bij gedragsverandering

· Praktische hulp/advies bij koken, boodschappen doen, beweging, feestjes, vakanties etc.

Kortom een inspirerende coach op het gebied van eten en leven.

 Diëtist/leestijlcoach, holistische aanpak

Naast de allround kennis zijn in onze praktijk de volgende specialisaties aanwezig:

 • Bariatrie; diëtist Monique Benhaddou is aangesloten bij het Netwerk Diëtisten Bariatrie Nederland, begeleidt regelmatig mensen ter voorbereiding op of na een bariatrische ingreep en werkt nauw samen met de diëtisten van de NOK en het Slotervaart Ziekenhuis.
 • Coachend begeleiden
 • Coeliakie, diëtist Monique Benhaddou is aangesloten bij het Diëtisten netwerk van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.
 • COPD
 • Diabetes Mellitus
 • CVRM (Hart- en vaatziekten)
 • Koolhydraatbeperktdieet
 • Kwetsbare ouderen
 • Maag- en darmklachten; hierbij kunt u denken aan Prikkelbaar Darm Syndroom, obstipatie, diarree en reflux. Er wordt onder andere gewerkt met het FODMAP-dieet.
 • Mindful eten
 • Motivational Interviewing
 • Ondervoeding; screening, herkenning en behandeling van ziektegerelateerde ondervoeding. Er is, waar nodig, een direct contact met de diëtisten van het Meander Medisch Centrum.
 • Overgewicht en obesitas; diëtist Monique Benhaddou is aangesloten bij Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas.Diëtist, projectgroep E-health

Willie is deskundige op het gebied van voeding en gedrag. Ze is ervaren in dieetbehandeling bij diabetes, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, ondervoeding/ondergewicht, COPD en maag-darm-leverziekten. Haar bijzondere aandachtsgebieden zijn de ziekte van Parkinson en scheepvaart.


Promovenda ketogeen dieet therapie

Het ketoteam van Erasmus MC Sophia wil samen met ouders streven naar waarde gedreven zorg. Wij willen er alles aan doen om deze ingewikkelde dieetbehandeling voor zoveel mogelijk kinderen beschikbaar te krijgen. De feedback en suggesties van ouders zijn hier voor ons richting gevend. Mijn wens en hoop is dat mijn promotie onderzoek hieraan een bijdrage zal leveren.


Diëtist, Gezondheidswetenschapper manager PON

Gezondheidseconomie (health economics) is een deeldiscipline van het vakgebied economie en is ook steeds vaker onderdeel van maatschappelijke geneeskunde (public health). Om de gezondheidszorg te kunnen blijven betalen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden op beleidsniveau. Het is daarom van groot belang de economische meerwaarde van interventies, maar ook van disciplines aan te tonen. Kosteneffectiviteitgegevens zijn hiervoor te gebruiken. Om een serieuze speler te zijn in dit tijdperk van concurrerende financiering binnen de gezondheidszorg, zal ook de diëtist zijn/haar economische meerwaarde moeten aantonen. Niet alleen op macroniveau (overheid), maar ook op mesoniveau (instellingen) en microniveau (spreekkamer).

Hoe word ik ZorgMail deelnemer?
Voor uw organisatie zijn de kosten voor een abonnement op ZorgMail afhankelijk van het aantal (zorg)professionals werkzaam in uw organisatie in 2020:

 • 1 tot 6 (zorg)professionals, per organisatie: € 16,11 per maand;
 • 6 tot 11 (zorg)professionals, per organisatie: € 26,83 per maand;
 • 11 tot 20 (zorg)professionals, per organisatie: € 37,54 per maand;
 • Per organisatie éénmalige kosten: € 127,50 (normaal € 226,50);
 • Prijzen zijn exclusief BTW.

Een abonnement op de benodigde ZorgMail modules kunt u aanvragen via de aanmeldwizard door op deze link te klikken. Om u te  verwelkomen als nieuwe deelnemer ontvangt u 99 euro korting op de implementatiekosten. Tijdens het aanmeldproces vult u de kortingscode 99-DCN2020  in. Deze code  is geldig tot 1 januari 2021.
Indien u nog vragen heeft of persoonlijke begeleiding wenst bij het aanmelden dan kunt u contact opnemen met Sales Support op telefoonnummer 088 – 8 366 321 of mailen naar [email protected].

Al veel leden hebben ingeschreven voor  het ALV-webinar !
25 juni  20 - 21 uur

Nu we door de Corona-crisis ervaren hebben hoe we als diëtist ook anders dan face-to-face onze adviezen en begeleiding vorm kunnen geven, willen we met elkaar in gesprek hoe nu door te pakken op gebied van E-health. Overheid en zorgverzekeraars vinden E-health juist nu, heel belangrijk en initiatieven op dit vlak worden gewaardeerd.  
Tijdens de ALV-webinar vragen we je input via enquêtevragen, die je via de chatfunctie kunt beantwoorden.
Ook leggen we je vragen voor over de opzet van een netwerk van diëtisten die mensen na een niertransplantatie middels E-health gaan begeleiden bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.
Omdat we op deze manier een basis leggen voor een nieuwe opzet voor E-health, krijg je een bewijs van deelname.

Tijdens de  ALV wordt ook toelichting gegeven en gestemd over de jaarcijfers 2019 
Deze vind je na inloggen via 
https://www.dcn-dietist.nl/leden-dcn/jaarverslagen/

Inschrijven voor ALV via dcn-dietist.nl
Je ontvangt ter voorbereiding van de ALV een link naar een dropbox, waarin ook een digitale goodiebag

Wil je ook lid worden ?

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten in de eerste lijnsgezondheidszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en houden spreekuur in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

Postadres

Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: [email protected]

Bent u diëtist en wilt u ook de DCN nieuwsbrief voor diëtisten ontvangen? Meld u dan hier aan. (als DCN lid ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief)

Ontwerp, onderhoud en creatie

shopping-cartmale