Een bericht van Alliantie Voeding in de Zorg

Voeding- en vochttekorten vormen een probleem in de gezondheidszorg, met gevolgen voor gezondheid en welbevinden van patiënten en kosten van zorg. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden, maar ook andere beroepsgroepen, spelen een belangrijke rol bij het signaleren van voeding- en vochttekort, nemen van maatregelen om dit te voorkomen of op te lossen, en bewaken dat de zorg goed verloopt en het probleem vermindert. Om verpleegkundigen en verzorgenden hierbij te ondersteunen wordt in opdracht van V&VN en ZonMw een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld: deze moet handvatten geven voor goede zorg, inhoudelijk en organisatorisch. Als eerste stap zijn we op zoek naar de meest dringende knelpunten in de zorg rondom dit thema. Daarvoor hebben we de inbreng vanuit het veld nodig!

Op 29 maart hebben zorgverleners, cliënten/patiënten, mantelzorgers en onderzoekers de kans om ervaringen te delen over voedings- en vochttekorten in de zorg. Tijdens deze bijeenkomst doen we het nèt even anders: de deelnemers gaan zelf aan de slag om een agenda met punten op te stellen die ze belangrijk vinden, waarover ze vervolgens met elkaar in gesprek gaan. Hun inbreng vormt hiermee de basis voor de toekomstige kwaliteitsstandaard van de zorg rondom voeding- en vochttekort.

In het kort
Datum: Vrijdag 29 maart, 12.30 – 18.00 uur
Locatie: Groene Hub, ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Kosten: Gratis

Vragen of aanmelden via [email protected] of 010 447 4449

Wil je ook lid worden ?

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten in de eerste lijnsgezondheidszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en houden spreekuur in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

Postadres

Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: [email protected]

Bent u diëtist en wilt u ook de DCN nieuwsbrief voor diëtisten ontvangen? Meld u dan hier aan. (als DCN lid ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief)

Ontwerp, onderhoud en creatie

shopping-cartmale