hello world!
Published: 12 mei 2019

Enquête Voedingsdagboek al door diverse collega's ingevuld!

We willen bij het  Loket Gezond leven (RIVM) een erkenningstraject starten voor de interventie van de diëtist in combinatie met het Voedings- en Leefstijlboek. Omdat we ook langere termijn resultaten (ongeveer 2 jaar) nodig hebben, is een enquête ontworpen om de resultaten van het DCN Voedingsdagboek in kaart te brengen.
Een aanvraag bij het Loket Gezond Leven vraagt ook om een procesevaluatie. Binnen deze procesevaluatie past de aanpassing van Voedingsdagboek naar Voeding- en Leefstijlboek om de weg naar een leefstijlinterventie mogelijk te maken.

Vraag aan iedereen die met het Voedingsdagboek werkt/gewerkt heeft om de enquête door cliënten te laten invullen.
De enquete is bereikbaar via 
https://forms.gle/bXd3FDebPB6eTjVP9

Wil je ook lid worden ?

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten in de eerste lijnsgezondheidszorg. De diëtisten werken vanuit hun eigen praktijk nauw samen met huisartsen en houden spreekuur in huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

Postadres

Adres: Iroko 145
3315 PN Dordrecht
Tel: 024 – 2005491 (op werkdagen)
E-mail: [email protected]

Wilt u regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen?

Ontwerp, onderhoud en creatie

shopping-cartmale